Bồn tự hoại

Hiển thị 1 4 / 4 kết quả

Sắp xếp:

Bồn tự hoại 500 lít

2250000

Đơn giá bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến chân công trình

•Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

•Chịu được áp lực cao trong mọi điều kiện.

•Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.

•Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.

•Dung tích : 500 lít

•Số lượng người sử dụng (hộ gia đình) : 2 người.

........................................................

•Thời gian bảo hành lên đến : 10 năm

........................................................

Kích thước : (Chiều cao x đường kính ) 1170mm x 1000mm

Đường kính đầu vào / ra (mm): 90 / 90

Đường ống hút chất thải (mm): 90

 

Bồn tự hoại 1000 lít

3750000

Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

•Chịu được áp lực cao trong mọi điều kiện.

•Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.

•Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.

•Dung tích : 1000 lít

•Số lượng người sử dụng (hộ gia đình) : 4 người.

........................................................

•Thời gian bảo hành lên đến : 10 năm

........................................................

Kích thước : (Chiều cao x đường kính ) 1260mm x 1200mm

Đường kính đầu vào / ra (mm): 90 / 90

Đường ống hút chất thải (mm): 90

 

Bồn tự hoại 1500 lít

5100000

Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

•Chịu được áp lực cao trong mọi điều kiện.

•Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.

•Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.

•Dung tích : 1000 lít

•Số lượng người sử dụng (hộ gia đình) : 4 người.

........................................................

•Thời gian bảo hành lên đến : 10 năm

........................................................

Kích thước : (Chiều cao x đường kính ) 1260mm x 1200mm

Đường kính đầu vào / ra (mm): 90 / 90

Đường ống hút chất thải (mm): 90

 

Bồn tự hoại 2000 lít

7400000

•Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

•Chịu được áp lực cao trong mọi điều kiện.

•Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.

•Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.

•Dung tích : 2000 lít

•Số lượng người sử dụng (hộ gia đình) : 8 người.

........................................................

•Thời gian bảo hành lên đến : 10 năm

........................................................

Kích thước : (Chiều cao x đường kính ) 1650mm x 1550mm

Đường kính đầu vào / ra (mm): 114 / 114

Đường ống hút chất thải (mm): 90

 

Sửa
Sửa