Máy nước nóng NLMT Clasic

Máy nước nóng năng lượng Tân Á Đại Thành, Thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Hiển thị 1 12 / 15 kết quả

Sắp xếp:

Máy nước nóng năng lượng 130 lít phi 58

5300000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình từ 2-3 người

 

Máy nước nóng năng lượng 150 lít phi 70

5700000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Chủng loại ống hấp thu nhiệt phi 70 giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 3-4 người

 

Máy nước nóng năng lượng 160 lít phi 58

5700000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình từ 3-4 người

 

Máy nước nóng năng lượng 180 lít phi 58

6590000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình từ 4-5 người.

 

Máy nước nóng năng lượng 180 lít phi 70

6750000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Chủng loại ống hấp thu nhiệt phi 70 giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 4-5 người

 

Máy nước nóng năng lượng 210 lít phi 70

7750000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Chủng loại ống hấp thu nhiệt phi 70 giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 5-6 người

 

Máy nước nóng năng lượng 215 lít phi 58

7850000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 6-7 người

 

Máy nước nóng năng lượng 225 lít phi 70

8250000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Chủng loại ống hấp thu nhiệt phi 70 giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 7-8 người

 

Máy nước nóng năng lượng 240 lít phi 70

8750000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Chủng loại ống hấp thu nhiệt phi 70 giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 7-8 người

 

Máy nước nóng năng lượng 250 lít phi 58

8400000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 7-8 người

 

Máy nước nóng năng lượng 270 lít phi 70

9750000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Chủng loại ống hấp thu nhiệt phi 70 giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 8-9 người

 

Máy nước nóng năng lượng 300 lít phi 58

9500000

 • Tập đoàn điện lực EVN hỗ trợ người tiêu dùng 1.000.000 VNĐ 
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR  trị giá 1.500.000 VNĐ  
 • Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong vòng 24h
 • Đơn giá bao gồm thuế VAT
 • 5 năm
 • Sử dụng cho gia đình 9-10 người

 

 

 

Sửa
Sửa